watch
رایانه ای روی مچ شما

 

 

ببندید تا عاشقش شوید.

دریافت و پاسخ به هشدارها در یک چشم به هم زدن. پیگیری فعالیت های روزانه. کنترل آهنگ با صدای خود. با
ساعت اپل، اطلاعات مهم و کارهای ضروری فقط تا مچ دست با شما فاصله دارند.

همین حالا بخرید>

 

هشدارها، Siri، Apple Pay،
همه و همه روی مچ شما

غیر از آهنگ ها، نقشه ها، و تماس ها، ساعت اپل کمک می کند کارهای روزانه را راحت تر انجام دهید.
و همین طور، کارهای زیادی که قبلا ممکن نبودند.

منحصر به فرد، مثل خود شما

آنچه می پوشید معرف شماست. و هر کس متفاوت است. ما ساعت اپل را طراحی کردیم
تا بازتاب دامنه وسیعی از سلیقه ها و سبک ها باشد. شما می توانید با توجه به موقعیت
و احساستان بند و صفحه آن را تغییر دهید، هر زمان که بخواهید.

                                       همین حالا بخرید>

یک همراه جامع در ورزش و سلامتی

سه حلقه ی نرم افزار Activity از فعالیت های روزانه شما تصویر ساده ای فراهم می کنند
و شما را به کمتر نشستن، فعالیت بیشتر، و ورزش کردن ترغیب می کند. یک برنامه مخصوص
تمرین نیز در این ساعت موجود است.

                                       همین حالا بخرید>